Türkçe English Deutsch
KAVAL ÇALIŞMALARI
Kaval öğrenmek isteyen sevgili arkadaşlar;
Bugüne kadar Dilsiz Kaval çalan hemen herkes, ‘ustadan-çırağa' ve ‘izleyip-dinleme' yöntemiyle enstrümanlarında belli bir hakimiyet kazandılar... Kapsamlı bir metod, kaval öğrenmek isteyen arkadaşların en büyük arzusuydu...Fakat ne yazık ki çok gecikti...Bu konuda ilk ciddi metod, kaval ustası Sinan Çelik tarafından yayına hazırlanıyor...Umuyoruz kısa zamanda elinizde olur...

www.dilsizkaval.com (Sinan Çelik'in kaval sitesi)
www.duygumuzik.com

Bu sayfadaki bilgiler Kemal Sahir Gürel tarafından şu an için sadece, Dilsiz Kaval'a (çoban kavalı) yeni başlayan arkadaşlara yönelik hazırlanmıştır... Kaval öğrenmek için sadece metod yetmez...Dinlemek, çok çalışmak ve araştırıcı olmak da gerekir...Ama notayla (Metod'la) çalıştığınızda, öğrenme süreci ve hakimiyetiniz daha köklü, sistemli bir zemine oturacaktır...


KAVAL İÇİN TÜRKÜ NOTALARI


1. AŞAMA     2. AŞAMA     3. AŞAMA     4. AŞAMA1.BÖLÜM
KONU 1
Kaval üflemenin 4 ana unsuru vardır: Dudak, nefes, parmak ve dil...

*DUDAK'ın kavala doğru oturması, kavaldan doğru bir ses elde etmenin ilk aşamasıdır... Gerçek bir kaval tınısını belki de ancak yıllar sonra, dudak adaptasyonu ile sağlayabilirsiniz...Dudağın kaval deliğine oturduğu anda aldığı şekil öyle önemlidir ki; dudak aralığını büyütüp küçülterek yarım ve tam oktavlara (pest ve tizlere) çıkabilir, hatta kaval tonlarının başka renklerini (horlatma gibi) seslendirebilirsiniz... (Dudak aralığının büyük veya küçük olması çok hassas oranlardadır, abartılı denemeyiniz)... *NEFES'in doğru kullanılması, yani kavala rasyonel üfleme; entenasyon'u (akort tutturma) sağladığı gibi, az nefesle uzun partileri çalabilmenizi de sağlayacaktır...Hızlı veya yavaş üfleme, dudak hareketiyle de birleştiğinde, oktavlara inip çıkmanızı sağlayacaktır...Kavala çok ufak bir noktadan yoğun üfleme, tiz tonları ve horlatmayı kolaylaştıracaktır...

*PARMAK hareketleri melodi çalmamızı; melodinin ritmik akışını, çarpma, vibrasyon ve ajiliteyi (küçük süredeki notaları hızlı çalmayı) sağlar...

(Kaval çaldığımız her saniye, yukarıdaki üç unsurun aynı andaki uyumlu ve birbirini destekleyen, değiştiren hareketleri ile gerçekleşir...Usta kavalcı bu üç unsuru aynı anda kullanabilme, değiştirebilme başarısını reflex haline dönüştüren; bu üç unsura mükemmel şekilde hakim olan insandır...)

*DİL hareketi; bağlı ve bağsız notaları seslendirmemizi sağladığı gibi, kavaldaki kimi yöresel-vurgulu ifadeyi de ortaya çıkartır...

(NOT: Kaval anadolu'da dudağa yaslamak yerine üst iki dişe yerleştirilerek de, ‘horlatma' tonuyla çalınmaktadır...)


KONU 2
KAVALDA TON ÇEŞİTLERİ:
1. Düz ton: Kavalın en yalın tonudur...
2. Pest ton: Düz üflediğimiz tonun bir altındaki kalın tondur...
3. Horlatma: ‘Kirli' ton dediğimiz bu ton, ‘çoban tonu' olarak da adlandırılabilir...Ülkemizde özellikle Tokat, Bolu ve Doğu illerindeki çalım şekli olmakla birlikte, kısmen Balkan ve Karadeniz'de de görülmektedir...
4. Harmonik ton: Kavalın düz ve yarım oktavını aynı anda duyurabilen tondur...


KONU 3
VİBRASYONU SAĞLAMA (İleriki aşamalarda çalışılmaya başlanacaktır...):
1. Dudak pozisyonuyla: Genellikle ney ustalarının yöntemi olan bu yöntem, kavalda da deneniyor...Dudak kenarlarını hafifçe hareket ettirerek sağlanıyor...
2. Parmak hareketiyle: Parmakların kaval deliğine oturduğu bölgede, özellikle sol ve sağ işaret parmaklarını hafifçe sallayarak yapılan harekettir...
3. Kavalı sallayarak: İki elimizi birden tuttuğumuz kavalı, dudağa hafifçe yakınlaştırıp uzaklaştırarak yaptığımız harekettir...
4. Nefes desteği ile mümkün olabilir...Nefesimizi kaval ucuna peş peşe ve seri şekilde üflediğimiz harekettir...


KONU 4
PARMAK TUTUŞLARI:
Sol elin tüm parmakları; ucuyla, kavalın deliklerine hava almayacak şekilde kapatılır...(Sol el yukarıdadır.Baş parmakla kavalın arkasındaki tek delik; işaret, orta ve yüzük parmaklarıyla da ön yüzündeki delikler üstten itibaren sırasıyla kapatılır)... Sağ elin baş parmağı deliğe basmaz; sadece kavala arkasından destek tutuşu rölü üstlenir...Yukarı deliklerden aşağıya, sol elin üç parmağından sonra; sağ elin işaret, orta ve yüzük parmağı orta boğumlarıyla (ucuyla değil) delikleri kapatır...Kapatılan en alt deliği ise serçe parmağının ucuyla kapatır...

     

Fotoğrafların büyük hallerini görmek için üzerine tıklayınız.

KONU 5
KAVAL POZİSYONLARI:
Kavalın ana sesi temel olarak la notası kabul edilir (La minör veya La majör)...La notası, sağ elin serçe parmağının basılı olmadığı haldeki kaval notasıdır....(Sadece en alttaki delik açık)...Bu nota gerçekte doğal la (piyano la'sı) değildir. Ama boyu uzun veya kısa; tüm kaval çeşitlerinin bu sesi la kabul edilir...Ve bu pozisyona 2. POZİSYON denir...(Ağırlıkta bu pozisyonu çalışacağız...) 1. POZİSYON ise; kavalın tüm deliklerinin kapalı olduğu haldeki şeklinin la (minör) kabul edildiği pozisyondur...


KONU 6
KAVAL NOTA ARALIKLARI:
Kavalın deliklerini en alttan itibaren sırasıyla (1,2,3,4,5,6, vs.) numaralandıralım...
1. delikle 2. delik arası piyanonun tam sesi kadardır (yani mesela sol-la aralığı gibi)...
2. delikten itibaren (2-3, 3-4, 4-5 vs.) nota arlıkları yarım ses gitmektedir...Yani 2. ve 3. delikler arası la-si bemol, 3. ve 4. delikler arası si bemol-si, 4. ve 5. delikler arası si-do vs. şeklinde gitmektedir... Ayrıca la kabul ettiğimiz nota; düz tonda la sesini verirken, biraz sert üfleyip ince tona geçtiğimizde mi sesini duyarız...Yine en tizi üflediğimizde ince la'ya ulaşırız...
Demek ki; bir notadan, değişik sertlikte nefeslerle üfleme yaptığımızda, üç aynı notayı duyabiliyoruz...

Do notasıRe notasıMi Bemol notasıMi notasıFa notası
Fa Diyez notasıSol notasıLa notasıSi Bemol notasıSi Bemol 2 notası
Do Diyez notasıOktav Sol notasıOktav Sol Diyez notasıOktav La notasıOktav Si Bemol notası


Fotoğrafların büyük hallerini görmek için üzerine tıklayınız.


2.BÖLÜM

1. DERS:
Kavalı sadece sağ elinizle tutup, hiçbir notaya basmadan uzun uzun üfleyerek ses çıkartmaya çalışınız... Dudağınızı iyi oturtmaya çalışarak deneyiniz... (Dilsiz kavaldan ses çıkartma başarısını göstermek için birkaç güne ihtiyacınız olabilir; belki de daha fazla...Sabırlı olmalısınız...)

2. DERS:
Kavalı sadece sağ elinizle tutup, hiçbir notaya basmadan uzun uzun üfleyerek, bir üst oktavı (yarım oktavı) çıkartmaya çalışın... (Bu alıştırmayı da bir-iki gün denemelisiniz...Ta ki, alışkanlık kazanıncaya kadar...)

3. DERS:
Kavalı sadece sağ elinizle tutup, hiçbir notaya basmadan uzun uzun üfleyerek, alt ve üst oktavı sırasıyla çıkartmaya çalışın... (Bu alıştırmayı, sesleri temiz ve pürüzsüz verinceye kadar çalışmalısınız...)

4. DERS:
Şimdi sadece arka delik ve önden bir deliği kapatarak ( kaval'ın re notası), iki ayrı oktavı sırasıyla çalışmaya başlayın...(notaları hızlı çalmayınız... Re notasını nefesinizin gittiği yere kadar, oktavını da (ince la notası) nefesinizin gittiği yere kadar uzun uzun üfleyin.. .

5. DERS:
Arka delik ve önden üç deliği kapatarak ( kaval'ın do notası), iki ayrı oktavı sırasıyla çalışmaya başlayın... Yani sol elin dört parmağını da kapatarak... Yine hızlı çalmayınız...
(Do'nun ince oktavı sol'dür)...

6. DERS:
Arka delik, önden üç delik ve sağ elimizin işaret parmağını kapatarak (kaval'ın si notası), iki ayrı oktavı sırasıyla çalışmaya başlayın... (Si'nin ince oktavı fa diyez'dir)...

7. DERS:
Sadece sağ el serçe parmağınız açık olacak şekilde tüm notaları kapatarak (kaval'ın la notası), iki ayrı oktavı sırasıyla çalışmaya başlayın... (La'nın ince oktavı mi' dir)...

Dersimiz devam edecek
Kemal Sahir Gürel
kemalsahir@hotmail.com